Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 2024-06-17, 4:28 AM

Сайт Баратівського ЗЗСО

Горохівської сільської ради

Миколаївської області
Меню сайту
Категорії розділу
Навчальна робота [7]
Виховна робота [6]
Методична робота [4]
Робота з батьками [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про визнання результатів атестації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

                     

Додаток до наказу від 23.12.2020 № 98

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Баратівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Горохівської сільської ради

 

Загальні положення

  1. Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.) визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО та його визнання педрадою у міжатестаційний період.
  2. Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.
  3. Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів:
 • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту разі його наявності);
 • розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи;
 • освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання;
 • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
 • формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  1. Основними принципами підвищення кваліфікації є:
 • компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підхід;
 • науковість, системність, інноваційність;
 • індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних категорій працівників);
 • самоорганізація і самоконтроль.

 

Порядок підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається відповідно до річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО.

Протягом року педагогічна рада вносить зміни та уточнення до річного плану підвищення кваліфікації.

  1. ЗЗСО здійснює короткострокове підвищення кваліфікації педагогів, яке забезпечує шляхом участі їх у шкільних методичних заходах з урахуванням видів діяльності згідно додатка 1.
  2. Підвищення кваліфікації педагогів через їх участь у семінарах-практикумах, майстер- класах, тренінгах тощо згідно річного плану закладу здійснюється за темами, схваленими науково-методичною радою закладу та затвердженими відповідним наказом.
  3. Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах ( 1/3 – теорія, 2/3 – практика), але не менше ніж 3 годин за

 

методичний захід та не більше 10 годин на рік. Розподіл годин з урахуванням видів діяльності подано в додатку 1.

  1. Участь педагогів закладу у методичних заходах здійснюється згідно списку. Склад групи - не більше 20 осіб.
  2. Участь у методичних заходах поза річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників  в обов’язковому порядку погоджується з адміністрацією закладу.
  3. Облік участі педагогів закладу у методичних заходах може вестися в електронному вигляді та зберігатися у хмарному середовищі Google-диск, або фіксується головою методичної комісії.
  4. Кожен педагог складає Індивідуальний план підвищення кваліфікації на поточний рік і несе відповідальність за достовірність поданої інформації, самостійно контролює власний графік підвищення кваліфікації.

 

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогів

  1. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
  2. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу.

Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

  1. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогу щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.
  2. Результати підвищення кваліфікації педагогів шляхом участі у методичних заходах, організованих методичним кабінетом управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та науково-методичною радою визнаються та затверджуються педагогічною радою закладу у грудні поточного року.
  3. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти учитель-методист подає для оцінки науково-методичною радою закладу творчу роботу (матеріали методичного забезпечення освітнього процесу, навчальна програма, підручник, посібник, методичні рекомендації, методична розробка, збірник вправ, задач, текстів тощо). За результатами рішення науково-методичної ради закладу педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.
  4. Методичні матеріали, підготовлені до участі у педагогічних конкурсах, виставках, педагог подає для оцінки науково-методичною радою закладу. За результатами рішення науково-методичної ради педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.
  5. Участь педагога у роботі творчих, фокусних, динамічних груп тощо, його робота як голови шкільної методичної комісії, наставника молодого (малодосвідченого) вчителя оцінюється науково-методичною радою закладу. Результат рішення науково-методичної ради визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

 

Фінансування підвищення кваліфікації

  1. Фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

  1. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.
  2. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу за педагогом зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньомісячної заробітної плати.

 

Додаток 1.

Розподіл годин за участь у шкільних методичних заходах з урахуванням видів діяльності

 

Підготовка та проведення педагогічним працівником шкільного

семінару-практикуму, майстер-класу, тренінгу тощо

5-8 годин

Участь педагогічного працівника у методичному заході з практичною

частиною

3 години

Виступ на педагогічній раді, науково-практичній конференції,

педагогічних читаннях тощо

3 години

Участь у роботі творчих, фокусних, динамічних груп тощо

4-6 годин

(за рік)

Підготовка експонатів до міського етапу виставки «Творчі сходинки

педагогів Миколаївщини» та методичних матеріалів на інші конкурси

3-6 годин

Наставництво

до 8 годин (за рік)

Узагальнення досвіду вчителя у ході атестації

(присвоєння/підтвердження) на педагогічного звання «учитель- методист» - за наявності творчої роботи

8-10 годин

Робота головою методичного осередку закладу

до 8 годин

(за рік)

 

Вхід на сайт

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024
uCoz